[ Współpraca - wpisy na zamówienie ]

9 ODCINEK SERII „PUNKT KRYTYCZNY” – KLIMAT SIĘ ZMIENIA

„Klimat się zmienia. To bezdyskusyjne. Chociaż świat nauki jest już tego absolutnie pewny, niektórzy wciąż pytają: czy człowiek ma z tym coś wspólnego? Czy to nasz problem?”

Sama niejednokrotnie spotkałam się z powątpiewaniem, czy ta słynna zmiana klimatu naprawdę ma miejsce, czy nie jest to naturalny proces w dziejach świata, czy działalność ludzi naprawdę aż tak wpływa na środowisko? Nie do wiary, że tak wielu ludzi myśli, że globalne ocieplenie to mit i propaganda, chociaż naukowcy z całego świata dowodzą prawdziwości tego zjawiska.

Dowody na zachodzenie zjawiska zmiany klimatu zbierane są przez instytucje badawcze poprzez obserwacje pogody (w szczególności naziemne, satelitarne i podwodne pomiary temperatury i statystyki występowania zjawisk ekstremalnych), pomiary zmian poziomu morza, obserwacje kurczących się pokryw lodowych, obserwacje zmian zasięgu występowania roślin i zwierząt, przesuwania się pór roku i wiele innych.

To, że ludzie są odpowiedzialni za globalne ocieplenie, jest oczywiste, żaden naturalny cykl Ziemi nie wyjaśnia obecnie zachodzącej, szybkiej zmiany klimatu i nie ma instytucji naukowej o międzynarodowej renomie, która podważałaby wpływ człowieka na tę zmianę. Analiza publikacji naukowych pokazuje, że 98,4% naukowców zajmujących się badaniem klimatu jest zgodnych co do ludzkiego przyczyniania się do wywołania jego gwałtownych zmian w obecnych czasach.

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC), działający przy Organizacji Narodów Zjednoczonych zbiera informacje z publikowanych w tym zakresie badań i przedstawia je w swoich raportach.

„Przez tysiące lat oceany i lądy emitowały do atmosfery praktycznie tyle samo dwutlenku węgla, ile z niej pobierały. Klimat był stabilny. Do czasu. (…) Przez ostatnie 100 lat stężenie CO2 w atmosferze wzrosło o 1/3. To poziom niewidziany od setek tysięcy lat. W ostatnim stuleciu temperatura powierzchni Ziemi wzrosła o 1 stopień. To bardzo gwałtowna zmiana.”

Wzrost zużycia paliw kopalnych i zwiększenie emisji dwutlenku węgla, które są główną przyczyną obecnej zmiany klimatu, przyniosła rewolucja przemysłowa. Pytanie o to, czy człowiek ma coś wspólnego z obecną zmianą klimatu, jest więc pytaniem retorycznym.

„Gdy ponad 20 tysięcy lat temu Ziemia była w maksimum epoki lodowcowej, średnia temperatura jej powierzchni była o około 4 stopnie niższa, niż obecnie. Ocieplenie o 4 stopnie było wielką zmianą, ale trwało aż 10 tysięcy lat. Jeśli spalimy wszystkie dostępne paliwa kopalne, to w czasie kilkadziesiąt razy krótszym spowodujemy 2-krotnie większą zmianę temperatury.

Jeśli przestaniemy emitować gazy cieplarniane do około połowy stulecia, utrzymamy wzrost temperatury na względnie bezpiecznym poziomie około 2 stopni. Jeśli tego nie zrobimy, temperatura wzrośnie nawet o 8 stopni. To byłaby katastrofa.”

Skutkiem gwałtownej zmiany klimatu są nasilające się ekstrema pogodowe. Jednym z miejsc, w których zmiana klimatu jest bardzo wyraźna, jest Afryka. Nagłe i ulewne deszcze o niespotykanej sile podmywają ziemię i prowadzą do poważnych osuwisk. W Nairobi ulewy zmieniły śmierdzący potok w rwącą rzekę, która podmyła i zawaliła budynek, grzebiąc pod jego gruzami kilkadziesiąt osób.

Ze skutkami naturalnych katastrof muszą walczyć strażacy, ale w Kenii bardzo ich brakuje – na 4-milionowe Nairobi przypadają tylko 2 jednostki straży pożarnej! W walce ze skutkami klęsk żywiołowych Kenijczyków wspomagają polscy strażacy, szkolący strażaków tam, gdzie nigdy ich nie było. „Nairobi jest specyficznym przykładem, ale takich Nairobi za chwilę będzie więcej.”

Ekstrema pogodowe nasilają się nie tylko w Afryce. Gradobicia, trąby powietrzne, susze i powodzie coraz częściej występują w Europie, nawet w spokojnej i bezpiecznej do tej pory Polsce. „Nie możemy dalej zamykać oczu i mówić: jakoś to będzie. Zbyt szybko tracimy grunt pod nogami.”

Cały odcinek „Klimat się zmienia” możecie obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=KBxYu12StPw&t=2s, po więcej informacji i aktualności przekierowuję Was na stronę projektu Energia odNowa: http://energiaodnowa.pl/pl/aktualnosci/, a już w najbliższą niedzielę 26 listopada premiera ostatniego odcinka serii: „Świadoma konsumpcja”, o którym na pewno również napiszę tutaj dla Was.

Sylwia Falkiewicz

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , , , , ,

Wszystko jest w głowie

2 Comments

  1. Zapraszamy do pogłębienia wiedzy na temat zmian klimatu na chronmyklimat.pl

    1. Dzięki :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *